Eylül 15, 2019, 17:48:14 ös

Gönderen Konu: Caný Sýkýlan Fil - Serdar Yýldýrým  (Okunma sayısı 667 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Caný Sýkýlan Fil - Serdar Yýldýrým
« : Ekim 19, 2016, 10:26:34 öö »

“ Karþý yoldan bir insan geliyor. Ama ne hýzlý. Koþuyor mu? Hayýr koþmuyor. Dur bakayým, bir þeye binmiþ. Acaba o þeyin adý ne? Biraz hýzlanýp yetiþeyim þuna. “
“ Hey, insan nasýlsýn? “
“ Ýyiyim, sað ol fil. Sen nasýlsýn? “
“ Ben de iyiyim. Sen neyin üstündesin þimdi? “
“ Bu mu? Bisiklet caným. Ýki tekerlekli bisiklet. “
“ Ýki tekerlekli bisiklet mi? “
“ Evet. “
“ Hayatýmda ilk defa görüyorum böyle bir þey. Herneyse. Ben sana ne soracaktým ya. Hah buldum. Caným çok sýkýlýyor, ne yapayým? “
“ Canýn mý sýkýlýyor? O zaman bisiklete bin, rahatlarsýn. “
“ Bisiklete mi bineyim? Beni taþýmaz ki bisiklet. “
“ Sen de taþýyanýný bul. “
“ Nerden bulayým? “
“ Bul bir yerden. “
“ Bulamazsam. “
“ Bulamazsan, seni taþýyacak kocaman bir bisiklet yap. Ýþim acele, haydi, bana müsaade. “

Adam bisikletle giderken, fil de, koþar adým ters yöne gitmeye baþladý. Ama fil arada bir durup adamýn arkasýndan baktý. Düþündü.
“ Ýnsana caným sýkýlýyor dedim, bisiklete bin dedi. Rahatlarmýþým. Acaba caný sýkýldýðý için mi bisiklete biniyor? Tüh, keþke sorsaydým. Þuna bak, ne hýzlý gidiyor. Sahi iki tekerleðin üstünde nasýl dengede duruyor, düþmüyor, hayret!..”

Fil bisikletli adama yetiþti:
“ Þey, canýn sýkýldýðý için mi bisiklete biniyorsun? “
“ Peþimden geleceðini anlamýþtým. Sen çok meraklý bir filsin. Evet, caným sýkýldý, þöyle bir tur atayým dedim. Bisiklete binmek can sýkýntýsýna iyi gelir. Sana boþuna mý öðüt verdim? “
“ Peki, iki tekerleðin üstünde nasýl dengede duruyorsun? “
“ Alýþkanlýk meselesi. Bine-ine alýþýyor insan. Öðrenirken biraz zorlandým ama sonra alýþtým. Þimdi basit geliyor. “
“ Ben de alýþabilir miyim dersin bisiklete binmeye? “
“ Sen önce bir bisiklet sahibi ol, daha sonra bana o soruyu sor. “
“ Bisiklet su üstünde gider mi? “
“ Hayýr, ne üstünde, ne altýnda gitmez. “
“ Uçar mý? “
“ Hayýr uçmaz. “
“ O zaman ne yapar? “
“ Kaçar. “
“ Nasýl? “
“ Ýþte bak böyle. Sakýn peþimden gelme.”
Bisikletli adam, hýzýný artýrýp uzaklaþýp giderken, fil, adamýn arkasýndan bakakaldý.