Eylül 15, 2019, 16:57:44 ös

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Thecollector

Sayfa: [1] 2 3 ... 8
1
Geyik alaný / Napýyorsunuz?
« : Ocak 17, 2017, 21:58:17 ös »
ufuk abi acaba kapattý mý forumu maddiyattan dolayý diye giriþ yapýp bakýyorum.

hazýr daha kapanmamýþken. napýyorsunuz? iþ güç?

Ufuk abi kýzýn büyüdü mü nasýl oldu?

2
Sinema / Starbuck(Benim 533 Çocugum Var (2011) )
« : Haziran 09, 2013, 17:09:08 ös »


David Wozniak  babasýnýn kasap dükkanýnda et taþýmacýlýðý yapan ve bunun dýþýnda hayatta baþka bir sorumluluðu olmayan bir adamdýr. Gençliðinde Starbuck takma adýyla yüzlerce kez sperm baðýþýnda bulunan baþ kahramanýmýz bir gün 533 çocuðu olduðunu ve 142 sinin kimliðini öðrenmek için dava açtýðýný öðrenir. Bir yandan kimliðini gizli tutmak için uðraþýrken bir yandan da çocuklarý için bir koruyucu melek rolü üstlenmeye baþlar. Bu durum hem onlarýnkini hem de kendi hayatýný deðiþtirecektir. Bu sýcacýk komediyi kaçýrmayýn. Ýyi seyirler…

IMDb
http://www.imdb.com/title/tt1756750/?ref_=sr_1

Ek$i
http://eksisozluk.com/starbuck--128540?p=2

izlemek için.

http://www.neizle.com/starbuck-2011/#.UbSL6Pmz6vX


kesinlikle izlenesi, mükemmel bir film. :) izleyiniz...

ayrýca(orayý yýkarlar)

http://video.mynet.com/h2dh2hrm9644/orayi-yikarlar-cem-yilmaz-d/919973/

4
Konu Dýþý / beyin doping haplarý
« : Şubat 06, 2013, 18:00:51 ös »
http://www.nzt48.net/

evet bu limit yok(limitless) filmindeki olay gerçek olmuþ ve saðlýk bakanlýðý nasýl izin verdiyse ülkemizde de artýk yasal satýlabilmekte. haber sitesinin bir reklamýnda denk geldi. acayip hissettim þuan.

þimdi bunu alýrsak hayatýn her alanýnda döktürüyor muyuz? ne oluyor yani? ayrýca þaka gibi :D

5
Ýlginç Video ve Resimler / nereye sýçacaklar remix
« : Aralık 15, 2012, 22:51:33 ös »
http://www.youtube.com/watch?v=X_ws0lUVmaA

harbiden komik olmuþ remixtir. bildiðin þarký olmuþ dinlenir lan bu.

6
Ýlginç Video ve Resimler / Asosyal Asým
« : Aralık 15, 2012, 22:45:15 ös »
http://www.youtube.com/watch?v=OrQTHOxexVE

bildiðin beni anlatan güzel kýsa film. inci sözlük uuserlarýna saygýlar..

8
Konu Dýþý / avantajix nedir? kullanan var mý?
« : Eylül 15, 2012, 18:27:42 ös »
alýþ veriþ sitelerinde gezerken bir þeye rast geldim. avantajix www.avantajix.com alýþ veriþ yaptýðýmýz internet sitesinden komisyon alýyormuþ ve o parayý bize geri veriyormuþ ayrýca kredi kartýmýzla da ilgilenmiyormuþ. bu sistem avrupada amerikada e-bay'de yaygýnmýþ.

kullanan var mý? doðru mudur. 3-5 lira kar etmek için deðer mi ?

9
Sinema / The dictator(Diktatör)
« : Ağustos 09, 2012, 02:55:40 öö »


çok güldürmese de güzel bir film olmuþ. bazý yerleri sýkýcý ama... altyazýsý bu gece çýktý, çoktandýr bekliyordum zaten.

beklentiyi çok yüksek tutmayýn.  öylesine izleyin.

10
Geyik alaný / google 7 aðustos doodle'ý
« : Ağustos 07, 2012, 04:03:24 öö »
http://www.google.com.tr/ yada http://www.google.com/doodles/hurdles-2012 adresinden play butununa basaraktan oynayabileceðiniz oyun. skorlarý alalým.

 
hiç yýkmadan 14.2 yapabildim en son. yavaþým yavaþ.

edit:13.7

edit2: 12.4

klavye sorun yaratacaðý için býrakýyorum.

11
Fifa 08 / Apartment - Fall Into Place
« : Temmuz 28, 2012, 05:19:59 öö »
http://www.youtube.com/watch?v=Hei_T3x40Rk

bugün chuck'a baþlamam ile beraber dinlediðim ve fifa serilerinden birinin soundtrack'i olduðunu hatýrladýðým müzik. araþtýrdým ve fifa 2008 miþ. anýlarým tekrar canlandý diyebilirim. keyifli dinlemeler :)

ea games'in kaliteli müzikler seçtiðinin bariz kanýtý :)

2005'te de manga vardý onu hatýrladým ayrýca :)

edit:
satýr sonlarýnda nokta yerine smiley koyduðumun farkýndayým kusura bakmayýn biraz heyecan oldu. bu yaþta aný hatýrlamak garip oldu sanýrým. iyi günler.

12
Konu Dýþý / daþþaðýna gurban ve bi sie git
« : Temmuz 27, 2012, 21:12:09 ös »
baba sayfada yenice farkettiðim þey. güzel olmuþ, yaratýcý olmuþ.  c_heesy


13
Fifa 13 / fifa 13 türkiye ligi olacak mý ?
« : Temmuz 26, 2012, 01:20:44 öö »
bilgisi olan var mý ki? fifa 13'te spor toto süper lig olacak mý?

14
PES-WE Serileri / PES 2013 demo yayýnlandý
« : Temmuz 25, 2012, 17:25:08 ös »
Konami'nin tahtýný tekrar kazanabilmek adýna harýl harýl üzerinde çalýþtýðý PES 2013'ün ilk demosu an itibariyle yayýmlandý. Konami'nin sunucularýndan direkt olarak indirebileceðiniz demonun boyutu ise 1 GB.indirmek için

Kod: [Seç]
http://dl.pes2013demo.konamionline.com/pes2013demo/2c7ab85a893283e98c931e9511add182/PES2013_DEMO.zip
yada

Kod: [Seç]
http://konamidien.vo.llnwd.net/e4/pes2013demo/2c7ab85a893283e98c931e9511add182/PES2013_DEMO.zipd3dx9_30.dll hatasý alanlar için. ben aldým bununla çözdüm.

Kod: [Seç]
http://www.indirgen.com/D3dx9_30.dll-indiriliyor-4161.html
ayný zamanda zamundaya  da düþmüþtür. zamunda tavsiye etmem trafik var 200 kb zor görüyor.

ssleri hazýrladým uplayacaðým.

Ve oyun hakkýndaki görüþlerim.****

Ýlk olarak konami grafikleri fazla yormayacak bir oyuna daha imzasýný atmýþ. fazla sistem istemeyen bir oyun. 1gb ramlý pcimde bile düþük grafikte rahatça oynadým ve pes 12 kadar kasma olmadý düþük grafikte, hatta hiç olmadý.

ve oyuna girelim.
oyun hýzý çok yavaþ. diðer pes serilerindeki gibi oynamak istiyorsanýz hýzý +2 yapmalýsýnýz, fakat buda kaleci olayýný abartýyor, topa vurulduðu an kaleci çok hýzlý þekilde uçuyor ve topu alýyor. bu büyük bir hata olmuþ.

kalecilere deðinirsek

kaleciler bu sefer bayaðý gerçekçi olmuþ. gerek atlamalarý gerek kurtarýþlarý için söylüyorum görsellik olarak da çok iyi kaleciler. kalecilerdeki büyük sorun elle baþlatmalarda çok saçma olmuþ, hiç gerçekçi deðil kaleci elini çok deðiþik þekilde kaldýrýyor topu arkadaþýna savuruyor.

defans.

bilgisayar ile oynadýðýmdan mý oldu bilmiyorum ama defans olayý eski pesteki gibi deðil. çalým atmasý biraz zorlaþmýþ ama 5 pas ile her türlü defansý geçebiliyorsunuz ve pes 12deki gibi defans oyuncusu kýçýnýza yapýþýk gezmiyor, gezse de nadiren oluyor.

orta sahalar ayný iþte.

forvetler
balotelliyi kullandým. ben ceza sahasýnýn bir kaç metre dýþýndan þutlar genelde isabetli gerek balotelli gerek cassano için konuþuyorum ve kaleci rahat alýyor bu toplarý.

oyun içi top sesleri çok iyiydi mesela top araya sýkýþtýðýnda gelen sesler çok gerçekçiydi ama topa vurduðun anda çýkan sesin tonajý biraz abartýlmýþ.

kadro seçimi ayný hala.

we den beridir süre gelen klasik game settings deðiþtirilmiþ. biraz daha görsel olmuþ iyi olmuþ.

benim en çok hoþuma gidense forma seçimi oldu.
[/img]
Pes en azýndan demoda çoðu þeyde ronaldoyu kullanmýþ.


not: görüntüleri ben aldým.
not2: oyun güzel olmuþ.
not3: fotograflar yada neyse adý, resimler düþük kalitede 1 gb ramli 512 ekran kartlý pcde çekilmiþtir.
not4: balotelli'nin gol attýðý yerdeki tribün çok karýþýk çýkmýþ öyle deðildi o az daha düzgündü.
not5: ilk maçtý maçý 2-0 kazandým kolaydý aslýnda orta seviyede oynadým alýþamadým ilk baþlarda. diðer golu cassano ile karþý karþýya attým.


15
Sinema / Safe
« : Temmuz 23, 2012, 01:46:24 öö »jason statham için izlediðim pek de iyi olmayan film. dövüþ sahnelerine lafým yok. çok basitti. yeni kurgu çýkarmakta zorlanýyor film sektörü

Sayfa: [1] 2 3 ... 8