FifaDelisi.NET Forum

FifaDelisi.Net => Tanýþma Alaný => Konuyu başlatan: berbat97 - Kasım 20, 2012, 00:59:12 öö

Başlık: Merhaba :)
Gönderen: berbat97 - Kasım 20, 2012, 00:59:12 öö
Merhaba arkadaþlar ben Berat , namý deðer berbat88 . Forumun kötü çocuðu  e_vil .Fifadelisi forumu küçüklüðümden beri deli gibi girip post kastýðým bir forumdur  t_ongue . Yanlýþ anlamayýn ergenlik iþte  c_heesy . O uzun zaman boyunca forumda kavga etmemiþ adam býrakmadým . Hiç hak etmemiþ kiþilere aðýr hitamlarda bulundum . Hatýrlýyorumda yeri geldiðinde rüyalarýma bile girmiþliði oluyordu çok sýkça . Bir çok deðiþik insanla tanýþdým .11 yaþýnda upload iþine giriþtim bir iki kiþiyle  c_heesy . Bir baþka uðload grubundan özenerek yapmýþtým bunu , onlara rakip olmuþtuk  t_ongue . Ama para olmadýðýný anlayýca o iþe de bir son verdim  c_heesy . Kaç kere ban yediðimi bilmiyorum . Ama olaylar ve kiþiler hep aklýmda . Yaþanmýþ tüm kötü þeyleri unutalým yaptýðým tüm kötü iþler ve kötü laflar içinde herkesden özür delirm , hakký olan hakkýný helal etsin ne diyim .Fifadelisi'nin ismi yeter be , nerde görsem hatýrlarým . Merhaba !
Başlık: Ynt: Merhaba :)
Gönderen: Equando - Kasım 20, 2012, 02:39:02 öö
97 doðumlu olduðunu düþünerek olgunlaþtýðýný varsayýyorum.
Başlık: Ynt: Merhaba :)
Gönderen: api_duman - Kasım 20, 2012, 11:09:11 öö
hadi hayýrlýsý
Başlık: Ynt: Merhaba :)
Gönderen: ays - Kasım 20, 2012, 14:10:10 ös
peki
Başlık: Ynt: Merhaba :)
Gönderen: berbat97 - Haziran 11, 2017, 04:20:39 öö
5 yýlda bir buraya bir ileti býrakmak istiyorum, bizde inci sözlük falan yok, fifadelisi.net vardý.