Mayıs 17, 2022, 23:11:06 ös

Gönderen Konu: K2 ve MGame Davasý SONUÇLANDI !  (Okunma sayısı 2735 defa)

Çevrimdışı GeneraLSmokeR

  • İleti: 88
  • Karma: 1
    • Profili Görüntüle
    • E-Posta
K2 ve MGame Davasý SONUÇLANDI !
« : Haziran 05, 2012, 14:56:48 ös »
SON Geliþmeler
== MGAME Knight Online Oyununu Kendi Bünyesine Kattý. Açýlýþ için etkinlikler düzenleniyor. Yeni Dragon Kanat , Yeni NPC ve Premium Eþyalarý ...
== MGAME USKO Clientini Yeniledi. ( http://knightonline.mgame.com/download )

Detaylar: http://knightonline.mgame.com/
Resmi FACE: https://www.facebook.com/pages/Knigh...62397760484902

MGAME Þifre, Mail, Gizli Soru Deðiþtirme Resimli Anlatým: http://www.frmtr.com/knight-online/4...i-anlatim.html


Yeni Geliþmeleri Bu Mesajda En Hýzlý Þekilde Bulabilirsiniz.
_________________________________________________ _ _____

ve Merakla Beklenen Davanýn Sonuçlarý Açýklandý.. Ýþte Beklenen Sonuçlar

Gamersfirst hesabýna kayýtlý olduðunuz maille girip "Spam" ( Gereksiz) Kutusuna Bakýn.
RESMÝ Sitede Açýklama Yapýldý. Forumda Oracle ve Korlash 'da bu e-maillerin doðru olduðunu söyledi.


Hepimiz Ýçin Hayýrlýsý Olsun


RESMÝ SÝTE: http://www.gamersfirst.com/knightonl...erler&nID=1392


Oracle: 'Gelen mailler doðrudur.Ancak detaylý bilgi bizede verilmedi.Siz ne kadar biliyorsanýz, þuan için bizde o kadar biliyoruz.Oyun kaç gün kapanacak,yeni firma kimdir,nasýl bir oyun bizleri bekliyor hiçbir fikrimiz yok.'

GamersFirst KAYNAK: http://forums.gamersfirst.com/topic/.../page__st__180

Korlash: ' Yes, we have settled with Mgame and will be transitioning the game over to them. As of now I am waiting further details on who will be servicing the game. Athenrye and I will be in the office tomorrow (Athenrye in the AM and myself in the PM) to oversee the transition and to keep the community posted. I've had a lot of fun with the community here for the past 5 and a half years.. Its been quite the trip, that is for sure! '

GamersFirst KAYNAK: http://forums.gamersfirst.com/topic/...0#entry2660698


MAÝL
Bu hesap güncelleme mesajýdýr. Bu uyarý Knight Online hesabýnýzla ilgilidir.

K2 Network ve Mgame, Knight Online iþletme lisansýyla ilgili karþýlýklý anlaþmaya vardýlar. Bu anlaþmayla Knight Online datalarýnýz ( karakter bilgileri, premium zamanlarý, Noah ve oyun içi eþyalarý) garanti altýna alýncak ve Mgame’ýn yöneteceði yeni servise transfer olacaktýr.

May 13 at 06:00 EET / 04:00 GMT tarihine kadar oyunu bütün özellikleriyle oynamaya devam edebilirsiniz. Bu tarihten sonra K2 Network oyunu durduracak ve komple database yedeklemesi yapacaktýr.

Data yedekleme iþlemi tamamlandýðýnda, K2 Network geçici süreyle oyunu bazý fonksiyonlarýný kullanýma kýsýtlý ( Power Up Store, oyun içi takas, canavar öldürme ve PVP kullanýlamayacaktýr) olacak þekilde açacaktýr. Bu sure içinde Mgame transferi baþlamýþ olacaktýr.

Bütün datalar transfer edildikten sonra, Knight Online kaldýðý yerden yeni yayýmcý firmanýn servisiyle devam edecektir. Servis transferiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Official Knight Online website baðlantýsýný ziyaret ediniz.

Oyun geçiþi saðlanýrken, diðer free2play® oyunlarýmýz olan APB Reloaded, Fallen Earth ve Sword 2 oyunlarýndan zevk alacaðýnýzý umuyoruz ve Cali Maestro’la (eski KOL producer’ý) birlikte Hailan Rising eventine http://www.gamersfirst.com/hailanrising/ linkinden katýlabilirsiniz.

Knight Online oyununu oynadýðýnýz ve bizim deðerli üyemiz olduðunuz için teþekkür ederiz.

-K2 Network

K2 Network | 14252 Culver Drive, Suite A-355 | Irvine, California 92604
RESMÝ AÇIKLAMA:
Network ve Mgame, Knight Online iþletme lisansýyla ilgili karþýlýklý anlaþmaya vardýlar. Bu anlaþmayla
Knight Online datalarýnýz ( karakter bilgileri, premium zamanlarý, Noah ve oyun içi eþyalarý) garanti altýna alýncak ve Mgame’ýn yöneteceði yeni servise transfer olacaktýr.
Bütün Knight Online oyuncularý 8PM PDT tarihine kadar oyunu bütün özellikleriyle oynamaya devam edebilirsiniz. Bu tarihten sonra K2 Network oyunu durduracak ve komple database yedeklemesi yapacaktýr. Data yedekleme iþlemi tamamlandýðýnda, K2 Network geçici süreyle oyunu bazý fonksiyonlarýný kullanýma kýsýtlý ( Power Up Store, oyun içi takas, canavar öldürme ve PVP kullanýlamayacaktýr) olacak þekilde açacaktýr. Bu sure içinde Mgame transferi baþlamýþ olacaktýr.
Knight Online oyununu oynadýðýnýz ve bizim deðerli üyemiz olduðunuz için teþekkür ederiz. Eðer bu geçiþle ilgili daha fazla sorunuz varsa lütfen forumlarýmýzý buradan ziyaret ediniz: http://forums.gamersfirst.com/forum/433-english-knight-online-forums/pag...