Haziran 30, 2022, 09:53:27 öö

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - BerkLy

Sayfa: [1] 2 3 ... 12
1
Futbol ve Diðer Sporlar / Süper Kupa Juventus'un (Taraflý Haber)
« : Ağustos 12, 2012, 01:07:59 öö »
Seri A'nýn yenilgisiz þampiyonu Juventus, Ýtalya Kupasý finalinde yenildiði Napoli ile bugün Süper Kupa için karþýlaþtý.
Nedendir bilinmez maç Pekin'deki ''Kuþ Yuvasý'' isimli ünlü olimpiyat stadýnda oynanmýþ. Tribünler falan hep böyle çinliydi zaten. Hakem Mario Mazzoleni'ymiþ. Ýyi yönetti bence puaným 9.
Saçmalamayý býrakýp maça gelecek olursak; Juventus formamý giydim kanal aramaya baþladým internette(bak hala maça gelemedik). Yok efendim þu programý kur yok þuraya týkla yok þu reklamý kapatayým derken daha önce hiç kullanmadýðým bir sitede cam gibi bir görüntüyle karþýlaþtým. Maça daha 20 dakika falan var, açtýðým kanalda da baþka bir maçýn son 10 dakikasý oynanýyor.  Skor 2-2. Maviler alsýn dedim bu maçý. Maviler aldý 3-2. Çin ya da Japon ligiydi. Çekik gözlüleri ayýramama sendromu!
Derkeeen saat 15.00 oldu ve hakem düdüðü çaldý. Armamý öptüm takýmýma þans diledim. Ýyi oynuyoruz iþte. Asamoah deðiþik deðiþik çalýmlar atýyor. Pirlonun varlýðý yetiyor. Vidal çok deli olmýycak yerde iþe yarýyor. Lichtsteiner'i çok sevdim ben bu maçta. Sürekli forvetin orlarda falan takýldý. Manyak yaa ahaha.
Dakika 25 falan oldu bizim link biraz takýlmaya baþladý. Benim totemim bozuldu bu yüzden. 27. dakikada da golü yemeyelim mi! Napolili adam defansýn arkasýna sýzmýýýþ Buffonla karþý karþýya. Ben bu adama aþýðým, çalým yerken bile tutuyor topu, adamýn aþýrtma atmasýna izin vermiyor, çalým da yemiyor. Adam geçer top geçmez Buffon!
O gol burda http://www.youtube.com/watch?v=ifGhAFic89M  evet bütün hata defansýn. Ama Buffon daha ne yapsýn. Adamýn topu havadan süzdürme fýrsatý var, ama cesaret edemiyor. Özgüvenini alýyor adamýn. Çalým deniyor, Buffon dokunuyor. Ýkinci pozisyonda da yaðmur yüzünden ayaðý kaymasa tutacak. Aah aah. Neyse yedik golü. Kabul.
Öne geçmenin özgüveniyle Napoli daha ilerde basmaya baþlýyor. Juve de orta sahayý daha ileri alýyor. Yüklenme zamaný. Kameramanýn bile beklemediði bir anda Vidal topu Asamoah'a gönderiyor ve buyrun http://www.youtube.com/watch?v=IuF430jM-8M&feature=player_detailpage#t=46s Top havadayken koþusunu görüyorsunuz. Ýþte bu yüzden Juventusluyum. Yeni transfer Asamoah. Ama bir büyüsü var bu takýmýn. Gelen baðlanýyor.
1-1 oldu. Pirlo'nun panenkasý gibi bir etki yaratýyor bu gol Juve'de. Özgüvenimizi yerine getiriyor.
Elbette fazla özgüven iyi deðil. Birkaç dakika sonra yine bir defans hatasýyla geriye düþüyoruz http://www.youtube.com/watch?v=Wgt1NHXP8WE
Ýlk yarý 2-1 Napoli üstünlüðüyle sonuçlanýyor.
Ýkinci yarýya baþlarken Matri çýkýyor, yerine Vucinic giriyor.
70. dakikaya kadar Juventus baskýsýný fazlasýyla hissettiriyor. Sürekli rakip defansý zorluyoruz. Yürekleri aðýzlarýnda böyle. Gol oldu olacak. Tabi sinirleri geriliyor. Hep ufak ittirmeler, laf atmalar falan. Çok çirkef bu Napoliler inanýn. 70. dakikaya kadar dört sarý kart gördüler hep arkadan kaymaktan(anlayýn yani o derece).
Tabi çirkeflik her yerde devam ediyor, ceza sahasý falan dinlemiyor. Sonuçlarýna katlanmak zorunda kaldýlar http://www.youtube.com/watch?v=82FDKGJ4tnU Pirlo yaklaþýk 5-6 tane frikik kullandý. Hiçbiri gol olmadý mesela bu yüzden üzgünüz biz Juveliler. Muhtemelen 5-6 frikike karþýlýk penaltýyý Vidal'a attýrdý Pirlo. Eee Vidal de saf deðil ki, attý topu bi köþeye kaleciyi öbür köþeye. Skor 2-2.
Bu dakikadan sonra hep hop oturup hooop kalktýk. Vucinic sol taraftan ceza sahasýna girdi vuurdduuuu kaleci topu çeldi üst direðeee çarrptýý hassssi o neydi bee taç oldu. Aferim lan Vuçi koçum bee. (Bu ataktan sonra Napolide defanstaki ihtiyar abi þöyle diyor: çok iyi çok iyi hadi beyleer)
Dakika 88 falan. Napoli orta sahaya yakýn bir yerde ofsayta düþtü. Yardýmcý hakem biraz geç kaldýrdý bayraðý eyvallah. Pandev ana bacý saydýrmaya baþlamasýn mý. http://www.youtube.com/watch?v=M8ZYEP-4A3U burda pek biþey anlaþýlmýyor ama zaten hangimiz anlar ki dudaklarýndan adam Makedonmuþ. Yedi kýrmýzý. Napoli 10 kiþi. Uzatmalarda rahatýz diyoruz.
Uzatmalar,  +3 gösterirli. Dakika 91 civarý. http://www.youtube.com/watch?v=7Rq5A6gdre0 ÞOK!!! ÞOK!!! ÞOK!!! Küfürlerle de rahatlamayan Napolililer oyuncularýmýza saldýrdý!!! ÞOK!!!
Maçý izlerken de, videoda da tam anlayamadým ayaðýna mý basýyor göðsüne mi vuruyor garip biþey yapýyor ama ikinci sarýdan gidiyor soyunma odasýna. Napoli 9 kiþi.
Uzatmalarýn pek anlatýlacak bir tarafý yok aslýnda. Tek kale geçen bir 30 dakika. Skoru 3-2 yapan gol þurda http://www.youtube.com/watch?v=xr4yDOSJMUo Pirlo ortasýnda Bonucci vuramýyor da garibim Maggio'ya çarpýyor top. Kendi kalesine atýyor. Ama yukarda allah var iþte bakýn, daha önce de Vucinic'e saldýrmýþtý Maggio, acýsý böyle çýktý. Bu arada Bonucci orda golü sahiplenmeye çalýþýr gibi yaptý falan galiba ama sonra vazgeçti ;D
Gol perdesini kapatan gol Vucinic'ten geldi (hep böyle diyorlar) http://www.youtube.com/watch?v=YIYTS0uyUEI bu golde Vucinic'e hiç saygý duyamadým. Ýleri güzel bir orta ve sonrasýnda ceza sahasýna da çok þýk bir pas gelmiþ, top önüne düþmüþ. Vursana geliþine, atsana jenerik golünü. Kaçarsa kaçsýn ne olacak. Rakip 9 kiþi, seni orada boþ býrakacak kadar da saçma oynuyor zaten. Hem öndesin. Vur amk topuna geliþine. Kaleci kýpýrdayamasýn. Bu olmadý Vucinic. Ben bu golü saymýyorum çýk git lan.
3-2 Juventus kazandý abi budur kupayý falan kaldýrdýk mutluyuz. Sinirlendim yaa.


Devlet Juventus'un peþini býrakmýyor. Sienayý çalýþtýrdýðý zamanlarda þikeden haberi varmýþ da susmuþ diye Conte'ye ceza verdiler. Camia olarak bu duruma þaþýrdýk. Conte arkasýndayýz elbette. Bilmiyorum gerçi Türkiyeden bunlarý takip etmek çok zor oluyor. Tam emin olmasam da sanýrým Contenin yokluðunda takýmý yönetecek olan adam þu

Yardýmcýsý falandýr herhalde zaten.


Azcýk daha


Giovinco. Bu adam 165 cm falan. Yoktur hatta o kadar. Wikipedide 164 diyor ama bilemem. Hakemle yanyana geldiler de cüce sandým :o ama iyi oynuyor dötten bacaklý.


Uuuu beybiiii


Büyük Kaptan 1

Sanýrým burada soldan ikinci havadaki el Pirlo'nun. Kupadan uzak falan, adam mütevazi yahuuu.

Ýþte o adam. Vucinic! Tipini senin


Maçtan sonra mikrofonumuza takýlanlar
Barzagli: “We deserved to win”
Marchisio: “Nice to settle the score”
Vucinic: “A team win” <---- ahaha hadi caným.
Asamoah: “What great team spirit at Juve”
Elmander: "We fucking played great the whole season and we deserved it"

2
Ýlginç Video ve Resimler / Behzat Ç. Kadýn Cinayetleri
« : Temmuz 22, 2012, 19:09:33 ös »
Bu video diziyle ilgili aðýr spoiler içerir, ona göre.
Küçük kýzlarý iðrenç zevklerine alet eden ve poliste sabýkasý bile olmayan adamlarý öldüren katille ilgili olan kýsa bir video. Uzun uzun düþünmek gerek; buradaki suçlu kim?

3.28den sonrasýnýn konuyla hiç alakasý yok :)
http://youtu.be/rnwgNes_gr8

3
Menejerlik Kariyerleriniz / CM 03/04 - Juventus
« : Temmuz 22, 2012, 00:35:53 öö »

Üst üste iki þampiyonlukla devraldýðým Juventus'u, ekibimle beraber üst üste üç sezon daha aralýksýz þampiyon yaparak Ýtalya Seri A tarihinde 30 þampiyonluða ulaþan ilk takým olmasýný saðladýk.
En yakýn rakibimiz AC Milan'ýn henüz 17 þampiyonluðunun bulunmasý, tartýþýlmaz Juventus üstünlüðünü gözler önüne sermeye yeter.

Çeþitli devlet organlarý ve bazý gizli güçler bizi bu zorlu süreçte durdurmaya çalýþtýlar. Çok kez arkadan çekildik, üstten bastýrýldýk. Ezilmeye, düþürülmeye çalýþýldýk. Fakat tertemiz takýmýmýz her þeyin üstesinden gelmeyi baþardý. Þike yaptýðýmýza dair iddaalar asla ispat edilemedi. Kamuoyu çok kez yanýltýlmaya çalýþýldýysa da, bütün iftiralara en güzel cevabý hep taraftarýmýz verdi.

Hepinizin bildiði gibi 2002 ve 2003 þampiyonluklarýnýn ardýndan saðlýk problemleri nedeniyle görevinden ayrýlan Marcello Lippi'nin yerini aldým.  2004, 2005 ve 2006 yýllarýnda yaþadýðýmýz þampiyonluklarýn ardýndan 2007 sezonu için mücadele etmeye baþladýk. Transfer dönemini yoðun geçirdik. Kadromuza takviyeler yaptýk.Bu kadroyla, sezonun ilk haftasýnda ezeli rakibimiz Inter'i 1-0lýk skorla geçmeyi baþardýk.

Þampiyonlar liginde gruplarda eþleþtiðimiz takýmlar þöyle:


Kura çekiminin ardýndan yaptýðým basýn toplantýsýnda, Porto'nun hücum hattýyla ilgili ciddi çekincelerim olduðunu belirttim. Marseille ve Dinamo da zorlu birer rakip. Grupla ilgili hedefimiz evimizde puan kaybetmeyip, deplasmaný da yenilgisiz tamamlamak. Min 12 puan grubu birinci tamamlamamýz için yeterli olacaktýr.Geç açýlmýþ bir konu olduðu için kariyerim boyunca ne yaptýðýmýzý göstermek istedim.

Ýlk Sezon,2003/04
Göreve gelir gelmez bir süper kupa maçým oldu. Lig Þampiyonu Juve Ýtalian Cup Þampiyonu Milan ila karþý karþýya geliyor. 120 dakikasý golsüz sonu eren maçý penaltý atýþlarý ile 4-3 kazanarak Süper Kupayý müzemize götürüyoruz.
O sene lig þampiyonu oluyoruz.
Ýtalya Kupasýnda Yarý finalde Roma ile karþýlaþýyorum.
Romada alýnan 1-1lik beraberlik ve ardýndan evimizde aldýðýmýz 0-1lik malubiyet Roma'yý finale taþýyor.
Þampiyonlar liginde de çeyrek finalde Real Madrid ile karþýlaþýyoruz. Evimizde Madrid'i 2-1 yendiðimiz maçta onlarýn tek golünü Tuncay Þanlý'nýn atmasý boynumuzu biraz büküyor. Madrid'de 1-0 yeniliyoruz ve deplasman golü nedeniyle Madrid Yarý finale çýkýyor, biz de mutsuz mutsuz dönüyoruz Çizmemize.

Ýkinci Sezon, 2004/05
Lig Þampiyonluðumuzun ardýndan heyecanla beklediðimiz Süper Kupa Mücadelesinde, Ýtalya Kupasý sahibi Roma ile karþýlaþýyoruz. Roma'nýn 1-0lýk üstünlüðü kupayý Roma'ya postalýyor. Geçen sene bizi eleyerek finale çýkan Roma, bir kez daha üzülmemizi saðlýyor. Özellikle fiziki üstünlüðü ve güçlü forvet hattý AS Roma'ya karþý koymamýzý zorlaþtýrýyor. Orta sahalarýnýn da temkinli olmasý, gol bulma þansýmýzý oldukça azaltýyor.
Bizim için oldukça baþarýlý geçen bir lig serüveninin ardýndan 96 puanla þampiyon oluyoruz. Aldýðýmýz 30 galibiyet ve 6 beraberlik, her þeye raðmen bulunan 2 yenilgimiz asýl isteðimiz olan namaðlup ünvanýný almamýza engel oluyor.
Ýtalya Kupa finalinde Milan ile karþý karþýya geliyoruz. Anlam veremediðimiz þekilde iki ayaklý olarak gerçekleþiyor final mücadelesi. Her iki takým da evinde 1-0 galip gelince ikinci maç penaltýlara gidiyor. (Bu tip durumlarda uzatmalardan korkuyorum. Çünkü tam da oyunun çýktýðý dönemde gümüþ gol uygulamasý var. 15 dakikadan ibaret herþey. Maçý 105 dakika oynayýp kaybetmek, 120 dakika oynayýp kaybetmekten daha korkunç) Penaltý atýþlarýný 3-1 kazanýyor ve Ýtalya Kupasýný Berk Ýplikçi döneminde ilk kez müzemize götürüyoruz.
Þampiyonlar Ligi'nde de gruplardan çýkýp, ikinci turda Manchester United ile karþýlaþýyoruz. Ýlk maçý Ýngiltere'de 1-0 kaybediyoruz. Sonuçta Cristiano Ronaldo, o zamanlarýn da efsanesi. Ýtalya'daki golsüz beraberliðimizin ardýndan finallere kalamadan avrupa'ya bu sene de veda ediyoruz.
04-05 sezonunu ülkemize ait iki kupayla kapatýyoruz.

Üçüncü Sezon, 2005/06
Transfer döneminde kadromuzdaki adýný hala bilmediðimiz oyuncularý gönderme kararý aldýk. Belki reklam olur diye büyük takýmlarla yaptýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda sadece onlarý oynattýk ama sanýrým bu adamlar gerçekten kötü! Bir ikisi dýþýndakileri satamadýk. Yaþlarý ne olursa olsun 20 yaþ altý takýma gönderdik. Umarýz ileride bu konuda baþýmýz aðrýmaz!
Komünistliði ile tanýnan Livorno ile düzenlediðimiz hazýrlýk mücadelesi bizim için en önemlisiydi. Endüstriyel Futbola Karþý mücadele eden taraftar grubuyla maçtan önce oturduk sohbet ettik. Maçtan sonra da hep beraber kokoreç yedik. Çok eðlenceli adamlar.
Türkiyeden de Ýtalya'ya çaðýrdýðýmýz takýmlar oldu. Bu sene için Galatasaray ve Gençlerbirliði ile maç yapabildik. Gençler'in taraftarýna hayran olduk. Gruplarýnýn adý Alkaralar. Adamlar kokoreçleri kendisi getirmiþ, o derece iyi insanlar. Bir de baþlarý beladaymýþ bu sene, takýmlarýnýn ismine ekleme yapmak istiyormuþ yöneticiler. Hep para için iþte bunlar. Durumdan oldukça þikayetçiler. Ýmza kampanyalarýna destek verirsiniz belki
http://imza.la/sadece-genclerbirligi-bize-yeter

Bu kez hem lig hem kupa þampiyonu olarak Süper Kupa mücadelesine daha moralli gidiyoruz. Ýtalya Kupasýnda Finalde penaltý atýþlarý ile yendiðimiz Milan ile karþýlaþýyoruz. Bizim için kolay bir maç oluyor ve sezona kupayla baþlýyoruz. Maç Skoru Juve 3-0 Milan
Belki de bu rehavetle sezon baþýnda aldýðýmýz puan kayýplarý oldukça baþýmýzý aðrýttý. Ligde 30 hafta tamamlandýðýnda birinci olan Milanýn 10 puan gerisinde ikinci sýrada yer alýyorduk. Ani kadro deðiþiklikleri, daha sert bir oyun ve daha fazla risk þansýn da yardýmýzla iþe yaradý ve sezonu 87 puanla þampiyon olarak tamamladýk. Milan için bu ikincilik çok aðýr oldu. Son üç maçýmýzda döktüðümüz terler spor basýnýnda geniþ yer buldu :)
Ýtalya Kupasý'nda finalde Roma ile karþýlaþtýðýmýzda biraz korktuk. Hep eli boþ göndermiþti geçtiðimiz sezonlar Roma bizi. Finalin ilk ayaðýnda Roma'da 1-1 beraberlik aldýk. Bu hedeflediðimiz skorlardandý. Ýyinin kötüsü dediklerimizden. Mabedimiz Del Alpi'deki karþýlaþmaya kendimizi oldukça iyi hazýrlamýþtýk. Gol yemediðimiz sürece, atma derdinde olmayacaktýk. Ama defansa da çekilmeyecektik. Maç baþladý ve henüz 4. dakikada Roma zorunlu bir deðiþiklik yapmak zorunda kaldý. Göbekte görev yapan Emerson sakatlandý. Bu biraz heveslendirmiþti bizi. Yüklenmeye baþladýk. Orta alandan rahat toplar çýkardýk. 15. ve 20. dakikalarda Del Piero ile 2-0 öne geçtik. 37. dakikada Samuel'in yaptýðý hareket, penaltý oldu. Samuel kýrmýzý kart görerek Roma'yý 10 kiþi býraktý. Del Piero penaltýyý gole çevirmeyi bildi. Ýkinci yarýnýn baþýnda bir Romalý daha sakatlandý. Roma için gerçekten þanssýz gün olmalý dedik. 73te Nedved'in attýðý gol ile perde kapandý. 1-1'in ardýnda 4-0 ile Ýtalya Kupasýný kaldýrdýk.
Þampiyonlar Ligi mücadelemiz çok daha ilginç. Grubu 18 puanla tamamladýk. Ýkinci turda Levski Sofia ile karþýlaþtýk. 5-0 ve 1-3lük skorlarla finallere kaldýk. Çeyrek Finalde karþýlaþtýðýmýz PSV temkinli oyunuyla dikkat çekiyordu. Ýtalya'da 2-0 kazandýk. Deplasmanda 0-0 ile Yarý finaldeydik.  Geçen sene bizi harcayan Man Utd rakibimiz oldu. Ýlk maç Ýtalya'da 2-0 kazandýk. Ýngiltere'de skora yatma, iki fark yememe hesaplarý yapýyoruz. Ýlk yarý iyi iþ çýkartmamýza raðmen 45. dakikada Anelka Manchester'ý 1-0 öne geçiriyor. 49. dakikada Trezeguet ile bulduðumuz gole anýnda Ronaldo ile cevap geliyor. Skor 2-1 iken ve son on dakika oynanýrken çok da korkmuyoruz. Deplasman tribününü dolduran taraftarýmýz turu kutlamaya baþlýyor bile. 87. dakikada Anelka'nýn attýðý gol kýrmýzý þeytanlara yetmiyor ve deplasmanda attýðýmýz gol sayesinde Finale gidiyoruz.
Norveç, Trondheim'de Lerkendal Stadion'da Juve'nin rakibi Barça oluyor. Soðuk maç. Pozisyonsuz geçen maçta 85. dakikada Trezeguet skoru 1-0 yapýyor ve maç öyle bitiyor. Ne olduðunu anlamýyoruz ama Þampiyonlar Ligi þampiyonu olmuþuz. Böyle maç geçirmedik biz, hiç mi pozisyon olmaz.
Paralarý alýnca anlýyoruz, gerçekten kazanmýþýz, Avrupa'nýn en büyüðü olmuþuz.

Dördüncü Sezon, 2006/07
Brezilya'da geçirdiðimiz hazýrlýk kampýnýn ardýndan Ýtalya Süper Kupa mücadelesi için yurda dönüyoruz. Rakibimiz Geçen sene kupa finalinde karþýlaþtýðýmýz AS Roma. Ýlk yarýsýnda gol olmayan maçý 77 Del Piero, 87 Montolivo ve 90 Tevez ile 3-0 kazanýyoruz.
Tevez'i bu yaz aldýk, genç oyuncumuz Cerci(19), deðiþmez kralýmýz Del Piero(31) ve satmaya kýyamadýðýmýz Trezeguet(28) yorulduklarýnda ona þans vereceðiz. Elbette Del Piero'nun jübilesinin yaklaþtýðýný da farkýndayýz. Ama adam hala atýyor hala da gol atýnca öyle dil çýkartýyor.
Sýradaki maçýmýz Avrupa Süper Kupasý. Biz Þampiyonlar Ligi Þampiyonu ve AS Roma UEFA Þampiyonu. Roma'dan kurtuluþumuz yok, anlýyoruz. Ama Roma'nýn da bizden kurtuluþu yok, 2-0'lýk skorla onlarý yine ikinciliðe mahkum ediyoruz.
Ardýndan Lig baþlýyor. Ýnter ve Brescia galibiyetleri iyi gidecek bir sezona iþaret ediyor.
Ýki Süper Kupa'nýn ardýndan bu sene yarýþacaðýmýz üç kulvarda da gözümüz kupada. Sezonu 5 kupa ile kapatmak istiyoruz. FORZA JUVE
Lige dair ilginç hedeflerimizden birisi 20'den az gol yemek.
Geride kalan üç sezon bunu baþardýk. Sýrasýyla 15, 18, 18.
Ayrýca üç sezon boyunca attýðýmýz goller de sýrasýyla þöyle: 67, 81, 66. Üç kulvarda mücadele etmek buna izin verecek mi bilinmez ama, bu konudaki hedefimizi de 70'in üzerinde gol olarak belirledik.


4
Konu Dýþý / Türkiyenin doðu sýnýrlarý nasýl çizildi?
« : Temmuz 22, 2010, 02:17:05 öö »
Internette ufak bir araþtýrma yaptým fakat doyurucu bir bilgi bulamadým. Eh biraz da tembel davranýp hemen buraya yazýyorum.
Türkiye'nin doðu sýnýrlarý tam anlamýyla nasýl çizildi?
Kastettiðim þey anlaþmalar deðil.
Söz gelimi, Yunan sýnýrýmýz Meriç Nehri. Gayet net.
Ayný þekilde doðu sýnýrýmýz için yeterince net bir sey yok sanýrým.

Askerlerin çekilmesiyle bir baðlantý kurar gibiyim ama net bir açýklama yapamadým kendime.
Bilgisi olan? :)

5
Edebiyat / Küçük Ýskender - Anneler Oðullarýný Affetmez
« : Haziran 01, 2010, 22:42:29 ös »
Anneler Oðullarýný Affetmez

Annemin elini öper gibi öptüm seni dudaklarýndan
Annemin cenazesinde kýlmadýðým namaz kadar masum
Annemin mezartaþýndaki imla hatalarý kadar sarhoþ
Annemin vasiyetindeki,
'Oðlumu benim yanýma gömmeyin sakýn' maddesi kadar sevecendin.

Bazý eski romanlar
'Yýl bin dokuz yüz bilmem kaç' diye baþlardý,
ben çocukluðuma, çocukluðumun çocuk romanýna,
senin oyuncaklarýný kýrarak baþladým.
Ben her sonbahara hep yaz'ý kýrarak baþladým.
Yazlarý kýrarak sonbaharlara baþlamak...
Bunlar benim seviþirken kaybettiðim savaþlardý!

Firari bir aþka saklanacak kalp bulmak
Anneme talip olan yalnýzlýðýn sorumluluðundaydý.
Belki o kadýnýn ölüm nedeniyle ýsýnan gözlerinin,
uzak þehirleri hatýrlatan soðukluðunda
bir kalp bulmak
bir kalbe çevrilmeyecek bir teklif sunmak
okyanuslarý birleþtiren hayali aradenizlerin sonundaydý!

Ah, nasýl unuturum,
Ah ben nasýl unuturum ki
annem lohusayken karnýna bir gül koymuþtu!
Gül bu
durur mu hiç yerinde
annemin karnýna yepyeni bir rahim oymuþtu!
Benim çýktýðým rahim, cehennem
gülün oyduðu rahim, cennet!
Bütün bu maðaralarýn demir zemberek kapýlarýnda
babamýn spermlerinin yazdýðý metinler
kutsal ihanet metinleri, kutsal cehalet yeminleri,
ölü kardeþlerim
doðmamýþ kardeþlerim
doðmamýþ melek kardeþlerim, peygamber kardeþlerim, cin kardeþlerim
hepsi,
ama hepsi, karanlýðýn serseriliðinde pervasýzca donmuþtu!
Annemin öldüðü gece kazýdým kafamý!
Kazýdým kafamý kafatasýma kadar! ,
Siyah bir tiþört giydim, siyah bir pantolon
siyah çoraplar ve siyah botlar
simsiyah bir palto giydim! Simsiyah bir gece giydim yüzüme!
Sana geldim yas tutar gibi
Sana geldim yaðmur altýnda, bütün atlarý yaralý bir posta arabasý gibi
Annemin elini öper gibi öptüm seni dudaklarýndan
'Beni annemin yanýna gömme sakýn' dedim sana
'Beni hiç gömme, ben hep burda kalayým'
'Bu evde çürüyeyim seni ýhlamur kokan yataðýnda'
'bu evde dökülsün etlerim
yaz'ý kýrarak sonbahara baþlayan bir aðacýn döktüðü yapraklar misali'
Annemin elini öper gibi öptüm yine seni dudaklarýndan
sonra alnýma götürdüm dudaklarýný ince ince, kibarca
'Affet beni anne' dedim
'Affet, tüm bunlar bir ölünün hayatta kalma heyecanýndan! '

 
Küçük Ýskender

6
Online Maç Yorumlarý / Berk vs. Bs
« : Mayıs 10, 2010, 22:42:18 ös »
Oldukça zevkli bir maçtý. 2006 Dünya Kupasý Finalini hatýrlayanlar varsa maç sonuna doðru top iki kale arasýnda gidip gelmiþti. Ona benzer anlar yaþandý. Herkes birbirinden top kapýyordu. Müthiþti c_heesy
Oyun ortada geçti bence. Boþ kaleye kaçýrdý barney. Karambolden attýðý bir gol de ofsayt oldu ;D Kalp krizi geçirmiþ o an. Son gölü de o yüzden yemiþ ;D


7
Alýntý Konular / Akýl Hastasý - Fýkra
« : Ocak 11, 2010, 16:05:58 ös »
Arabanýn lastiði tam akýl hastanesinin önünde patlar. Adam arabayý kenara zor yanaþtýrýr.
Hemen dýþarý çýkar. Kriko, stepne, bijon anahtarý derken tekeri söker. Tam söktüðü anda 4 adet bijon, yuvarlanýp yaðmur mazgalýna düþer. Mazgal açýlýr gibi deðil, bijonlara ulaþmak mümkün deðil. Adam bir saðýna bakar, bir soluna b...akar, çaresiz kaldýrýma çöker.

Olayý en baþýndan beri akýl hastanesinin demir parmaklýklý penceresinden izleyen bir akýl hastasý adama seslenir:

"Sen ne yapýyorsun orada öyle?"

"Sorma birader, lastik patladý ve deðiþtirirken bijonlarý mazgala düþürdüm."

"Düþündüðün þeye bak! Diðer lastiklerden birer tane bijon çýkar. Hepsi 3 bijonlu olsun ziyaný yok seni lastikçiye kadar idare eder."

Adam hemen denileni yapar ve akýl hastanesindeki deliye seslenir:

"Senin ne iþin var allah aþkýna týmarhanede?"

"Soru mu bu þimdi? Biz burada delilikten yatýyoruz kardeþim, salaklýktan deðil."

8
Edebiyat / Dönüþüm
« : Aralık 26, 2009, 21:56:57 ös »
Dönüþüm

Hey ayna! Kim yaptý seni?
Neden gösteriyorsun periþan yüzümü?
Göz torbalarým þiþmiþ aðlamaktan.
Komik mi görünüyorum böyle?
Neye benziyorum siyah makyajýmla?
Yýllardýr taktýðým o pembe gözlük…
Burnumda izleri var, çýkardým pembeyi.
Gözlerim…Gözlerim yanýyor.
Ne bu aydýnlýk? Güneþ mi yanýyor?
Karanlýklarý kim çoðaltýyor, kim yok ediyor?
Kim bu Güneþ? Ýçimi de mi yakýyor?
   Evet geliyor. Yýldýzlar yaklaþýyor.
Bu görünen… Hayat mý bu siyah gelinlikli?
   Damat ben miyim kýrmýzý boyalarýmla?
Akýl… Görüþmeyeli çok oldu onunla. Özledim.
Ve aþk… Sahteleriyle dolu þu dünya.
   Sahteydim ben de az önce,
   Akýlla karþýlaþmadan önce…

                                       Berk Çýklaiplikçi

9
Edebiyat / Ýhanet
« : Aralık 26, 2009, 10:20:09 öö »
Ýhanet

Yaðmurdur yaðan gökyüzünden kanlý gözyaþlarýmla
Býçaklar saplanýr sýrtýma yüzlerce
Ýhanetin kokusu odamý kaplar seni düþündüðümde
Ve ben hoþlanýrým kanlý ihanetlerinden.

Ölüm sancýsýný hissedersin gözlerime baktýðýnda.
Derimin vücudumdan sýyrýldýðýný hissediyorum.
Yelkovan felç oldu; akrep vahþet saçýyor.
Gözlerim rakamlara kilitli, ölümü bekliyor.

                                                 Berk ÇýklaiplikçiDeath Metal parçalarda geçen sözlere benzer biþey yazmaya çalýþmýþtým. Olmuþ mu :-X ???

10
Edebiyat / Bulanýklýk
« : Aralık 25, 2009, 23:01:57 ös »
Bulanýklýk

Bir þey var gözlerimde
   Bir bulanýklýk…
Neden gülmüyor aynadaki insan?
Tüylerim diken diken acýlarýmdan.
Odamda kanlar…
   Bir bulanýklýk…
      Damarlarýmda onun iziyle…

Üç noktalar hayatýmda,
Hayatým þimdi nerede?
Yaþamak bu olamaz özgürce!
   Bir bulanýklýk…
      Mistik sokaklarda yalnýz rüzgarlarým…

“Büyüdüm ben!” demek ve aslýnda büyümemek…
Büyümeyi reddetmek kalemim.
Duymamak asiliðe karþý geliþi duvarlarda…
   Bir bulanýklýk…
      Ayrýlýk þarkýsý ruhum.

Gitmek istiyorum artýk boþluða.
Gitarýn çýðlýklarý yankýlanýyor kulaklarýmda.
Kulaklarým, paslý bir çýðlýk gibi…
   Bir bulanýklýk…
      Sert sohbetler, tek baþýma…

Bir bulanýklýk, hayatým, sahte gülüþler.
Titreyen eller, keskin gözler…
Benim o yaþlý çocuk.
Düzene karþý gelen bulanýklýk…

                             Berk Çýklaiplikçi

11
Edebiyat / Hala..
« : Aralık 25, 2009, 17:38:16 ös »
Hala..

Çok mu zaman geçti üstünden?
Yarasý hala içimde mi derinden?
Saklý mý sesi hala kulaklarýmda?
Saklý mý gözyaþlarým gözbebeðimden?
Kokusu sinik mi hala tenimde?
Bakýþlarým…
Bakýþlarým ayný mý acaba?
      Yoksa deðiþti mi göz rengim?
Uzatsa ellerini tutar mýyým hala?
   Hala… Hala onun için mi bu damlalar?
      Hüzün mü bu yanaðýmdan akanlar,
      Yoksa boþa geçen zamana bir öfke mi?
   Gökyüzünden yaðan yaðmur mu gerçekten?
   Yoksa bulutlar gözlerimi mi kýskandý?
Ben… Sevdim mi gerçekten?
   Ya da sevdiðim kadarýný anlatabildim mi?
O… Hiç gördü mü gerçekten?
   Yoksa görüyormuþ gibi mi yaptý?
Ve ben unutabildim mi geçen üç yýlý?
   Þimdi, dostu mu oldum gerçekten?


                                                 Berk Çýklaiplikçi


12
Röportajlar / By VeNoM Röportajý
« : Kasım 01, 2009, 12:22:37 ös »
Ýsim?
Utkan Can(ilginç anlamýný bilmiyorum ama italyan elçisinin soyadý) - Sorduk mu :P :-*-

Yaþ kaç?
15 ama 27 aralýkta 16 :D

Kardeþ sayýnýz?
2 bir ben bide aðabeyim var

Eðitim durumu?
lise 1i okuyorum

Manita durumu?
vardý ayrýldýk :S ama ben ayarlarým kolay iþler :D

Hobin vardýr herhalde?
evet tabi bilgisayar-basketbol-müzik-metallica-RAP-ceza ve futbol ve warrock hastasýyým

metallica ve ceza çok alakasýz deðil mi?
metallica nýn sadece the nothing else matters þarkýsý çok güzel onun dýþýnda hep ceza dinlerim yada pop

Fobin olmamasýný umut ediyoruz ama?
örümcek araknofobya var ama öyle pekde yok

Ne tarz müzikler dinlersin? Ya da müzik dinler misin?   sorusunun cevabýný verdin. Peki müzik aleti çalýp çalmadýðýný sorayým?
gitar çalýyordum ama unuttum:D:D2sene hiç çalmadým bu aþk mevzularý yüzünden ama yavaþtan düzeltiyorum onun dýþýnda iyi kötü org çalýyorum ama bende yok baþkada birþey çalmýyorum.

Aþk mevzularýndan bahsetmek ister misin?
yok onlarý maziye gömdüm þimdi açarsam bir daha zor kapanýr.

Kitaplarla aran?
fena deðil

Ne sýklýkla televizyon izlersin?
walla bilgisayardan kalkýnca yani günde en az 1saat falan izliyorum:D

Eve gelen son elektrik faturasýnýn borç miktarý? Zevkten sormuyoruz hee..
walla doðruyu sölim 150yi geçti:D:D hafta sonlarýndan dolayý:D:D:D - Bu sorudaki amaç bu dostum. Yalan kabul etmiyoruz zaten röportajýmýzda :) -

Okul hayatýn boyunca hiç bi test kitabýný tamamen bitirdin mi? Arka sayfaya bakmadan ama?
1-2 tane bitirdim :D:D ama onlardan baya kýsaydý her dersten 10soru falan vardý. :Dama yinede derslerim iyidir.

Ne zamandýr delisin?
þimdi benim mtrks vardý onu kullanmayý býraktým By VeNoM um artýk ama tam olarak kayýt tarihim 16 Þubat 2006 yani baya olmuþ. - havaný yesinler senin :D -


Peki neden burasý?
sýcak ve güzel insanlar var örneðin sen :D ve biraz küçük bu neden bizi bir aile gibi görüyorum fifadelisi ailesi gibi diðer forumlar çok büyük ve çok kötü insanlar var burdanda ufuk abiye bu kadar güzel bir siteyi hazýrladýðý ve bize sunduðu için çok teþekkür ederim.

Babasayfayla ilgili bi görüþ alalým:
babasayfa iyi yani iyileþtirilebilir çok aþýrý sade bu kadar sadelik pek yakýþmamýz ve konularda biraz düzensiz(yarýn ban yersem þaþýrmam) - Düþünce Özgürlüðü ;) -

Forumun geleceði hakkýnda medyumluk da yaparsan süper bi röportaj olucak:
bence eskiden daha güzeldi bir ara yoktum o arada biraz sönmüþ ama tahminime göre düzelir çünkü ben geri döndüm:D:D:D

Madem sitemiz fifadelisi. Fifayla aran nasý?
fifa09a kadar fena deðildi aslýnda pesle tanýþana kadar fena deðildi sonra tam bir pesdelisi oldu ama fifa09 da bilgisayarýmda yüklüdür ve menajer modunu çok sevdiðim için ara sýra oynarým ama ondada sorun var orjinal crack istiyor 1sezondan sonra oyun kapanýyo

Fifa10'u oynadýn mý?
hayýr kýsmet olmadý ama fifa10 pvp lerde mükemmel bi görüntüsü var diye duydum pes10 un bilgisayarda kazanmasýnýn nedeni fifa10un ve fifa09un bilgisayar moduna önem verilmemiþ olmasý çünkü amerikada pek bilgisayarda oyun oynanmýyor çocuklar pvp hastasý diye biliyorum ama pes10 yine bilgisayara aðýrlýk vererek bu yarýþta önde.

Tartýþma çýkaran aha böyle olsun; Fifa mý Pes mi?
tartýþmasýz Pes:D

E peki röportajýmýzý nasýl buldun?
mükemmel :D - Ben beðenmedim aslýnda ama neyse -

13
Geyik alaný / Ekonomik Canlanma Reklamý
« : Ekim 04, 2009, 21:30:19 ös »
Raký…

 

Bunu içersen;
fabrikasý kazanýr, daðýtýmcýsý kazanýr, bayileri kazanýr,
bakkaldan alýrsýn bakkal kazanýr…
manav ve peynirciler kazanýr, mezeciler kazanýr, balýkçýlar kazanýr,
anason üreticisi çiftçiler kazanýr, þiþe üreticisi kazanýr,
nakliyeci kazanýr, taksiciler kazanýr…
meyhanede içersin meyhaneci kazanýr, aþçý kazanýr, garson ve komi kazanýr…

 

içtikten sonra kaza yaparsýn;
kaportacý kazanýr, tamirci kazanýr,
hastaneler kazanýr, doktorlar kazanýr…
Ölürsen; mezarcýlar da tabutçular da imamlar da, çiçekçiler de kazanýr…

 

Velhasýl tüm Türkiye Kazanýr... 

 

Ýçin , ekonomiye can verin…
Türkiye için bir duble de siz için…

14
Geyik alaný / O mu Bu mu?
« : Eylül 23, 2009, 13:17:56 ös »
Alttaki üyeye iki seçenek  sunup birisini seçmesini istiyoruz ;)


Oyun baþlasýn 8)

Coca Cola vs. Pepsi

15
Röportajlar / ice_men Röportajý
« : Eylül 13, 2009, 20:31:44 ös »
Ýsim?
Onur

Yaþ kaç?
19 ama profilde 20 yazýyor :D

Kardeþ sayýnýz?
1 tane var lise 1e geçti - kýz mý:P :D - yok erkek :) - tüh :D -

Eðitim durumu?
Hzýrlýk bitti üniversite 1e geçtim. Bilkent Endüstri Müh.

Ne iþe yarar Endüstri mühendisliði?
Sistemin Açýlarýný Eksiklerini Bulur :D Onlara çözüm falan bulur.Ben daha göremedim ama olacak inþ.

Sistem derken? Eðitim sistemi gibi mi?
evet ama onun mekanik yönü. derslerle ilgili kýsmý deðil.

Ýstediðin bir bölüm müydü?
Aslýnda Bilgisayar Mühendisliði istiyodum ama herkes onu olunca ben istemedim :D - Baþarýlar o zaman :) -

Manita durumu?
Duygusal bir iliþkiye yeni son verdim :( acým büyük :P

Hobin vardýr herhalde?
Basketbol Masatenisi Bilgisayar Prison Break

Profesyonel olarak yapýyo musun basketbol veya masatenisini?
Yok yapmýyorum :) Sadece Okul turnuvalarý :D - Artýk o da kalmadý :D - evet

Fobin olmamasýný umut ediyoruz ama?
Örümcek Fobisi :D araknafobia xD - Öyle mi deniyo :D - Ata Demirer öyle diyodu :D

Boy - Kilo - Saç rengi - Göz rengi:
187 - 79 - koyu Kahverengi - açýk Kahverengi :D

Feysbukun var mý? Dur bekle telefonunu da istiycez.Akþama sendeyim bebeðim
:D var ama düzensiz. bu arada yavaþ :P - bi iki viski falan koysan olmaz mý yani? gazoz da olur ilaçlý ilaçlý  8) 8) - sen gazoz getir ben açiyim :D - Tamam o zaman :D-

Ne tarz müzikler dinlersin? Ya da müzik dinler misin?
Az dinlerim ama genelde DumaN NiL falan. biraz alakasýz ama Zeki Müren de dinlerim :P

Kitaplarla aran?
Harry Potter Okuyordum o da bitti. Kafama öre kitap olsa okurum da zor buluyorum :D

Kafan neymiþ :D?
Fantastik olacak :D Baþka okumam. Olaðanüstü biþeyler olmasý lazým

Ne sýklýkla televizyon izlersin?
PC ile TV yanyana arada dönüp bakarým :D mesela þimdi Geniþ Aile izliyorum

Eve gelen son elektrik faturasýnýn borç miktarý? Zevkten sormuyoruz hee..
:D Babam bana yatýrttý 179 TL

Ailenle mi yaþýyosun?
Yaz tatilinde ailemle okul açýken okulun pansiyonunda.

Okul açýlýnca býrakýcak mýsýn bizleri :(
Oraya PC Götürmek serbest :D Ama ben hergün giremem. bu kadar sýk olmasa da býrakmam:D

Okul hayatýn boyunca hiç bi test kitabýný tamamen bitirdin mi? Arka sayfaya bakmadan ama?
biraz inektim :D Her yýl bitirirm 3-4 kitap XD 8. Sýnýfta bi kitabý 2 günde bitirmiþtim - Nasý yaa :B kendimden utandým þuan :$ - XD Devam et o günleri hatýrladýkça sýkýlýyorum

Ne zamandýr delisin?
2006 ekim falandý herhalde ama o zamanlar izleyiciydim

Peki neden burasý?
Dershanenin yanýndaki cdci oyunlarý burdan indirip cdye çekip bana satýyodu ben de niye ben indirmiyorum dedim :D Sonra beðendim kaldým :D

Babasayfayla ilgili bi görüþ alalým:
Çok sade :S Yani sadece yazý var - Ýçerik konusuna ne diyosun? - site fifadelisi olduðu için sadece fifa haberi var :D doðru olablir ama ben beðenmiyorum.

Forumun geleceði hakkýnda medyumluk da yaparsan süper bi röportaj olucak:
3 vakte kadar canlanýcak :D - dünden razý yaa :D - :D

Madem sitemiz fifadelisi. Fifayla aran nasý?
Street versiyonuyla iyi ama o da pcye çýkmadý :D Menejer için oynuyorum.

Fifa10'dan beklentilerin?
demosu güzel diyorlar. Ama pes 2009dan güzel olacaðýný sanmam

Tartýþma çýkaran aha böyle olsun; Fifa mý Pes mi?
Pes ama fifasýz da olmuyor :D

E peki röportajýmýzý nasýl buldun?
sayende güzeldi : )

Sayfa: [1] 2 3 ... 12