Mart 29, 2023, 03:15:36 öö

Gönderen Konu: Çanakkale'de Ben Vardým  (Okunma sayısı 3455 defa)

Çevrimdışı Hüseyin102

  • İleti: 48
  • Karma: 3
    • Profili Görüntüle
Çanakkale'de Ben Vardým
« : Nisan 08, 2017, 20:49:06 ös »


Ýster miydim Anadolu iþgal edilsin?
Ýster miydim ordular daðýtýlsýn?
Ýster miydim padiþah teslim olsun?
Ýstemezdim, böyle olsun istemezdim.

Anadolu harap, bitap bir haldeydi
Türkü katliamlar yaþanmaktaydý
Ýnsanýmýn koruyaný, kollayaný yoktu
Sonunda Ýngiliz gemileri Çanakkale'ye geldi.

Alman komutan Liman Von Sanders Türk birliklerinin baþýndaydý
Tabyalar savunmasýzdý, ateþ hattýndaydý
Düþman çok güçlüydü, kayýplar artmýþtý
Siperler gerilere, daha gerilere çekilmiþti.

Ben geldim Çanakkale'ye insanlar beni tanýyorlardý
Liman Von Sanders bir cephe sana yeter mi dediydi?
Ben hayýr dedim, bütün cephelerin komutanlýðýný bana vermelisiniz
Dediðim aynen oldu, Çanakkale'de ben vardým.

Geceleri uyku tutmazdý beni
Atýma bindiðim gibi dörtnal uzaklaþýrdým
Düþman sabaha karþý nereden çýkartma yapar
Bunun planýný yapar, önlemini alýrdým.

Çanakkale'de dört - beþ gün uyumadýðým olurdu
Bir gece saat iki sularýydý
Birliðime geri döndüm ve emrimi verdim
Conkbayýrý'na  beþ yüz asker çýkarýn, mevzilensinler.

Aman komutaným dedi, diðer subaylar
Orasý kuþ uçmaz, kervan geçmez bir yerdir
Ne gereði vardýr orada beþ yüz askerin
Bir asker bile gitmese daha doðrudur.

Siz dedim, beþ yüz askeri gönderin
Evet, dediler, gönderdiler
Sabaha karþý Anzaklar Conkbayýrý'ndaydý
Ama ben de Türk Askeri'nin yanýndaydým.

Kýlýcým sað elimdeydi, tabancam sol elimde
Bütün bir gün savaþtýk can siperhane
Yýkýlmadýk, yenilmedik, galip gelen biz olduk
Kazanan biz, yenilen Ýngiliz oldu.

Serdar Yýldýrým