Ağustos 14, 2022, 12:20:54 ös

Gönderen Konu: Dev Penis  (Okunma sayısı 3726 defa)

Çevrimdışı jesterone

 • Daimi Üye
 • İleti: 8844
 • Karma: 44
  • Profili Görüntüle
Dev Penis
« : Haziran 10, 2013, 13:05:08 ös »
Her pazar sabahý olduðu gibi evinin karþýsýndaki Starbucks'a gidip her zamanki sipariþinden söylemiþti. Kahveyi getiren garson kýza "Dikkat et caným, laptopa bir þey olmasýn." dedikten sonra kahvesinden yudumu alýp iþine koyuldu. Ýþi internette Gezi Parký'ndaki eylemcilere küfretmekti. "DÖVLÖTÜMÜZÖN POLÖSÖNÖ NOSOL SOLDARORSONOZ" gibi ifadelerin yanýnda "Eðer hükümeti sevmiyorsanýz, koyarýz ortaya sandýðý atarsýnýz oyunuzu olur biter. ;) ;)" tarzýnda "sandýðý bile biz koyarýz, size noluyo?" gibi bir yaklaþýmla internetin ve kahvenin dibine vurmaktaydý. O sýralarda iki tane boðazýna kadar ceketini iliklemiþ ve baþlarýnda þapka olan adamlar onun sipariþinin aynýsýný alýp çaprazýndaki masaya oturup kahramanýmýzý gözlemeye baþlamýþtý. Tabii kahramanýmýz boþ durmuyor, internet üzerinden "600 yýllýk Osmanlý ruhunu 100 yýllýk Kemalist ayyaþlarý mý yýkacak?" , "Bu olaylar hangi gün baþladý? 29 Mayýs! 29 Mayýs ne oldu? Ýstanbul Türk-Ýslam güçlerince ve Hz. Muhammed (SAV) emri ile fethi olundu. Ýþte bu günü fýrsat bilen Yunanlýlar, Avrupa'dan yardým isteyip ülkede iç savaþ çýkardýlar. Neden? Ýstanbul'u geri istiyorlar da ondan!" , "Camide bira içip orayý revir olarak kullandýlar!" naralarý atýyordu. Ýki gizemli adam kahramanýmýza yaklaþtýlar ve aralarýnda þöyle bir diyalog geçti,

- Bizimle geliyorsun.
- Bismillah, bu ne cüret, siz de kimsiniz ALLAH (CC) aþkýna?
- Aradýðýmýzý bulduk, o da sensin. Bizimle geliyorsun, zorluk istemiyoruz.
- Ne yani, siz de kimsiniz?

Bu soru üzerine bu gizemli tipler birbirine bakýþ attýlar ve soldaki gizemli tip kahramanýmýzýn boynuna bir bant yapýþtýrdý. Kahramanýmýz bantýn etkisinde onlarýn dediklerini yaptý ve onlarý gizli depolarýna kadar takip etti. Gizemli tiplerden diðeri bantý çýkardý ve kahramanýmýzýn afallayýp "HANGÝ CEHENNEME GETÝRDÝNÝZ BENÝ, SÝZÝ POLÝSE ÞÝKAYET EDÝCEM GÖRÜCEKSÝNÝZ PÝS EYLEMCÝLER" diye baðýrýnýp durdu. Gizemli tiplerden biri þapkasýný çýkarýp olayý açýkladý,

- Biz Herceptia gezegeninin Valkpetin uydusunun 576. yerleþim alaný olan Thypotia'dan, neredeyse 10.000 yýl sonrasýndan geliyoruz. Günümüzde bir sürü canlý çeþidi olsa da insan ýrkýnýn nesli gün geçtikçe azalýyor. Biz de canlý çeþitliliðini korumak için görevlendirilen muhafýzlar olarak bunu yaptýk.

Sözü bittiði gibi gizemli arkadaþý bir mekanik kolu kaldýrdý ve ýþýklar kocaman bir yapýya vurdu.

- Bu gördüðün insanlarýn yapay ve seri üretimi için gerekli olan iki büyük parçadan biri, mekanik vajina. Yapay ve seri bir üretim için mekanik penis, sizin deyiminizle mekanik yarrak yapmayý da denedik fakat farkettik ki mekanik vajina yapay dölleri kabul etmiyor. O yüzden geçmiþe gidip yarraðý bizzat temin etmek istedik. Ýnan bana bunun için çok uðraþtýk, öncelikle yapay vajina için bir yer bulmamýz gerekti. 21. yy'da burasýný uygun bulduk. Sonra zamanda çeþitli insanlarý yarrak olarak kullandýk, Hitler'i bile. Fakat mekanik vajina hiçbir insaný yarraða benzetemediði için hiçbirini kabul etmedi. Sonunda senin internetten yazdýklarýný gördük ve adresine ulaþtýk. Bugün de seni buraya, yarrak olman için getirdik. Mekanik vajinanýn senin gibi bir yarraðý kabul etmemesi çok zor, çünkü þu ana kadar karþýlaþtýðýmýz insanlarýn içinde en çok yarraða benzeyen sensin. O yüzden þimdi seni kullanacaðýz.

Ardýndan iki mekanik kol, kahramanýmýzý vajinaya sýrtüstü girecek þekilde sokup çýkarmaya baþladý. Vajina ilk defa bir yarraðý kabul etmiþti, insanlýk bu yarraktan kurtulduðu için kendi geleceðini de garantiye almýþtý.

 - Jester
« Son Düzenleme: Haziran 10, 2013, 13:09:32 ös Gönderen: jesterone »

Çevrimdışı ays

 • Daimi Üye
 • İleti: 5908
 • Karma: 85
 • Sorry For Party Fucking
  • Profili Görüntüle
  • E-Posta
Ynt: Dev Penis
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2013, 00:08:58 öö »
safdkjfgsdajfasdf siktir git ya :Dd
-yokum.

Çevrimdışı api_duman

 • Daimi Üye
 • İleti: 2450
 • Karma: 32
  • Profili Görüntüle
Ynt: Dev Penis
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2013, 02:25:39 öö »
ahahahhahah çok hoþ olmuþ lan :DÇevrimdışı jesterone

 • Daimi Üye
 • İleti: 8844
 • Karma: 44
  • Profili Görüntüle
Ynt: Dev Penis
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2013, 13:26:16 ös »
Beyler muhattap olduðumuz, daha iyi bir yaþam için karþýmýza almamýz gereken adamlarýn özeti,

http://youtu.be/4t3koKjtpoE