Ağustos 14, 2022, 13:21:36 ös

Gönderen Konu: pWnishers v3.2 LAN Party  (Okunma sayısı 2192 defa)

Çevrimdışı pWnishers

  • İleti: 1
  • Karma: 0
    • Profili Görüntüle
pWnishers v3.2 LAN Party
« : Mayıs 07, 2013, 04:29:39 öö »LAN Partisi, bir çok bilgisayar oyunucsunun bir araya gelerek yerel að üzerinden uzun süreli konsol ve bilgisayar oyunlarýný oynamalarý etkinliðidir.
Bu etkinlik sürecinde oyuncular (katýlýmcýlar) kendi teknik donaným ve bilgilerini sergiledikleri gibi, güncel sanal oyunlar üzerindeki yeteneklerini de sergilemektedirler. Etkinlikteki ana konsept ingilizce bir kýsaltma olan B.Y.O.C (Bring your own computer/console), yani "Kendin getir kendin oyna" prensibine dayanmaktadýr. Bu konseptteki amaç, bilgisayarlara toplu halde eriþim olan internet kafelerin ve benzeri yerlerin aksine, kendi teknik donanýmýnýz ile oynamak ve ev konforunu saðlamaktýr.


pWnishers 2.1'den bir görüntü


pWnishers v3.2, Ýzmir Yaþar Üniveristesi, Selçuk Yaþar kampüsünde, 18 Mayýs 2013 tarihinde düzenlenecektir. Etkinliðimiz, tüm oyuncularýn teknik donanýmlarýný kurup, aða baðlantý saðladýklarýndan emin olduktan sonra tam gaz baþlayacaktýr. 19 Mayýs sabah saatleri itibarý ile sonlanacaktýr. Bu zaman diliminde katýlýmcýlarý bitmek tükenmek bilmeyen çeþitli etkinlik, turnuva ve aktiviteler bekliyor olacak.
Etkinlik saatleri nelerdir?
18.05.2013 saat 16:00 katýlýmcý giriþi ve hazýrlanma, 19:00 baþlangýç, 19.05.2013 11:59 bitiþ
Hangi oyunlar oynanacak?
Aklýnýza gelen bütün bilgisayar ve konsol oyunlarý oynanacak, katýlýmýn yoðun olduðu oyunlarda turnuva düzenlenecek.
Herkes kendi bilgisayarýný getirmek zorunda mý?
Etkinliðin konsepti gereði (B.Y.O.C kendin getir kendin oyna) bütün katýlýmcýlarýn kendi bilgisayar ya da konsolunu getirmesi gerekmektedir.
Saðladýðýnýz internet ve elektrik alt yapýsý nasýldýr?
1Gbit fiber metroethernet alt yapýsý, her masada priz, elektrik kesilmesi anýnda devreye girecek UPS.
Oyun yükleme iþlemi nasýl olacak?
Katýlýmcý oynayacaðý oyunlarý bilgisayarýna yüklemiþ olarak gelmelidir.
Hangi oyunlarýn turnuvalarý olacak?
Turnuvalarý olacak olan oyunlarý siz belirliyorsunuz! Biletinizi alýrken dolduracaðanýz ankete göre yoðun istek gören oyunlarýn turnuvalarý düzenlenecektir.
Turnuvalar sonucu ödül veriliyor mu?
Turnuvalar sonucunda, prestij ödülleri verilecek, ayrýca katýldýðýnýz turnuvalarda elde ettiðiniz RP (Reward Point) leri biriktirerek çeþitli ödülleri alabilirsiniz.
RP nedir, nasýl iþler?
RP (Reward Point) sistemi; katýlýmcýnýn yer aldýðý turnuvalardan kazandýðý puana verilen isimdir. Katýlýmcý kazandýðý RPler ile ödül alabilir, kalak RP lerini bir sonraki etkinliklerde harcayabilirler. Turnuvaya katýlan katýlýmcýlar oyunda aldýklarý puana göre RP alýrlar, turnuvaya katýlan her katýlýmcý RP kazanýr.
Partide karnýmýz acýkýrsa veya susarsak ne yapacaðýz?
Katýlým ücretine dahil olarak bütük katýlýmcýlara giriþte paket halinde yiyecek ve içecekler verilecektir.
Bu etkinlik neden paralý?
Yukarýda sayýlan bütün altyapý ve hizmetler YUBIT tarafýndan saðlanmaktadýr ve etkinliðe sponsor kabul edilmemektedir, dolayýsýyla giderlerin karþýlanabilmesi adýna kiþi baþýna sunulan hizmet ve altyapý tutarýnda bir ücret belirlenmiþtir.Offical Website
Facebook
Twitter


Etkinlik hakkýnda güncel haberleri ve duyurularý takip etmeniz veya sorularýnýzý sormanýz için için etkinlik sayfasý

E-Mail: social@pwnishers.com

Bilet satýn almak için telefon numaralarý:

Gamze Orhon AKA : hipp : +90 505 558 13 33
Merve Tok AKA : merv : +90 554 883 59 99
Mert Kýlýç AKA: xklathos : +90 554 645 97 47

Biletinizi websitemizden rezerve edebilirsiniz fakat 5 gün içinde satýn alýnmayan bilet rezervasyonlarý iptal olur.

Etkinlik 300 kiþi ile sýnýrlýdýr.

Fiyat : 19.99 TL
Takým(5 kiþilik) Bileti Fiyatý: 89.99 TL